Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A design of an automated compact positioning system for workpiece positioning in machine tool workspace

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Procedia CIRP

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 81

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • machine tools
  • machining
  • parallel mechanism
  • kinematics
Data udostępnienia online

24.06.2019

Strony (od-do)

186 - 191

DOI

10.1016/j.procir.2019.03.033

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827119303385

Zaprezentowany na

52nd CIRP Conference on Manufacturing Systems (CMS), 12-14.06.2019, Ljubljana, Slovenia

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5