Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Narzędzie wspomagające ocenę poziomu wdrażania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

33 - 43

Book

Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji : aktualności badawcze 1

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.