Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Zastosowanie uogólnionego modelu formalnego zapisu elementów systemów bezpieczeństwa na przykładzie samolotu Su-22

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Application of generalized model of formal notation the safety systems components on example of the Su-22 aircraft

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • elementy systemu bezpieczeństwa
  • funkcja bezpieczeństwa
  • samolot myśliwsko-bombowy Su-22M4
Strony (od-do)

11 - 17

Książka

35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo techniczna, Świdwin 28.06.2019

Zaprezentowany na

35 lat Su-22 na polskim niebie i 20 lat w NATO : Konferencja naukowo-techniczna, 28.06.2019