Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Obwodowe modele układów elektrycznych w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym

Autorzy

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

123

ISBN

978-83-7775-223-4

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002827238

Słowa kluczowe
PL
  • obwody elektryczne - symulacja komputerów
  • układy elektryczne - modele matematyczne
  • symulatory
  • metody numeryczne
  • metody symulacji
  • modelowanie matematyczne
  • czas rzeczywisty
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 484