Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Estymacja punktu pracy w celu optymalizacji geometrii elementów palisady sprężarkowej

Autorzy

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa (Rozprawa habilitacyjna)

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

137

ISBN

978-83-7775-271-5

ISSN

0551-6528

Katalog

xx002942339

Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 501