Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Wykorzystanie analizy charakterystyk wydzielania ciepła do oceny stanu technicznego aparatury wtryskowej silnika okrętowego

Autorzy

Rok publikacji

2013

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2013

Liczba stron

109

ISBN

978-83-7775-247-0

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003137512

Słowa kluczowe
PL
  • silniki spalinowe
  • silniki okrętowe
  • wtrysk paliwa
  • silniki - badanie
  • silniki cieplne
  • statki - napęd
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 490