Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Wpływ progów zwalniających na ocenę równości podłużnej nawierzchni jezdni

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

231 - 239

Book

Badania i analizy wybranych zagadnień z budownictwa : prace naukowe doktorantów

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.