Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE Sustainability through ICT Summit (StICT 2019)

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2019

Liczba stron

76

ISBN

978-1-7281-0309-9

eISBN

978-1-7281-0308-2

Rozdziały
Power Consumption and Delay in Wired Parts of Fog Computing Networks (s. 69-76)
Konferencja

IEEE Sustainability through ICT Summit (StICT 2019), 18-19.06.2019, Montréal, Canada