Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

XIII Krajowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, Zakopane, 10-13.01.2010

Year of publication

2010

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Date of publication

2010

Chapters
Zastosowanie technologii agentowej w ostatnich fazach cyklu życia wyrobu (p. 351-359)
Modelowanie symulacyjne bufora wewnątrzwydziałowego o złożonym sposobie sterowania (p. 518-525)
Ocena recyklingowa wyrobów (p. 622-628)
Macierz powiązań metod i narzędzi jakości jak element metodyki doskonalenia procesów wytwarzania
Komputerowy system wspomagający zarządzanie operacjami produkcyjnymi (p. 699-707)
Komputerowe wspomaganie bieżącej oceny przydatności systemu pomiarowego stosowanego w procesie wytwarzania
Determinanty sukcesu przedsiębiorstw (p. 515-524)
Conference

XIII Krajowa Konferencja Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie, 10-13.01.2010, Zakopane, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.