Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Spiking Neural Network Based on Cusp Catastrophe Theory

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Foundations of Computing and Decision Sciences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 44 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • spiking neuron
  • cusp catastrophe
  • decision support system
  • XOR problem
Streszczenie

EN This paper addresses the problem of effective processing using thirdgeneration neural networks. The article features two new models of spiking neuronsbased on the cusp catastrophe theory. The effectiveness of the models is demonstratedwith an example of a network composed of three neurons solving the problem of linearinseparability of the XOR function. The proposed solutions are dedicated to hardwareimplementation using the Edge computing strategy. The paper presents simulationresults and outlines further research direction in the field of practical applicationsand implementations using nanometer CMOS technologies and the current processingmode.

Data udostępnienia online

28.08.2019

Strony (od-do)

273 - 284

DOI

10.2478/fcds-2019-0014

URL

https://content.sciendo.com/view/journals/fcds/44/3/article-p273.xml

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

20