Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa : Transformator'19, 7-9 maja 2019 r., Toruń

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Polska

Wydawca

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Data opublikowania

2019

Liczba stron

199

Rozdziały
Wpływ grubości próbek celulozowych na efektywność procesu ich suszenia z wykorzystaniem estru syntetycznego (s. 95-101)
Wyładowania niezupełne w ukośnym polu elektrycznym w układzie izolacyjnym celuloza-dielektryk ciekły w trakcie procedury suszenia preszpanu estrem syntetycznym (s. 103-112)
Badanie wyładowań niezupełnych w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia metodami AE, HF, UHF (s. 113-120)
Badanie wpływu procesu separacji oleju mineralnego od estru syntetycznego metodami ewaporacyjnymi na jego podstawowe parametry elektryczne oraz właściwości sorpcyjne względem wody (s. 169-176)
Konferencja

Międzynarodowa Konferencja Transformatorowa : Transformator'19, 7-9.05.2019, Toruń, Polska