Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE 20th International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR 2019)

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2019

ISBN

978-1-7281-1686-0

eISBN

978-1-7281-1687-7

Rozdziały
Wide-Sense Nonblocking Converting-Space-Converting Switching Node Architecture under XsVarSLOT Algorithm
Konferencja

20th International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR 2019), 26-29.05.2019, Xi'an, China

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80