Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The Effect of the Phenomenon of “Spectrum Leakage” on the Measurement of Power Quality Parameters

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

70 - 73

URL

https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8779957

Książka

12th International Conference on Measurement 2019

Zaprezentowany na

12th International Conference on Measurement 2019, 27-29.05.2019, Smolenice, Slovac Republic

Punktacja MNiSW / rozdział

20

Publikacja indeksowana w

WoS