Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of The Effectiveness of Secondary Horizontal Insulation Against Rising Damp Performed by Chemical Injection

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 471

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

052063-1 - 052063-8

DOI

10.1088/1757-899X/471/5/052063

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/5/052063

Uwagi

Article Number: 052063

Zaprezentowany na

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018), 18-22.06.2018, Prague, Czech Republic

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Publikacja indeksowana w

WoS