Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Metrologiczna analiza dokładności odtworzenia kształtu badanego elementu nieinwazyjną metodą tomografii komputerowej z wykorzystaniem współrzędnościowych pomiarów optycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2010

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

63 - 71

Book

Postępy w metrologii współrzędnościowej : praca zbiorowa

Presented on

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Współrzędnościowa Technika Pomiarowa, 14.04.2010, Bielsko-Biała, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.