Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The prototype of a wireless measurement card

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

ITM Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 28

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

01045-1 - 01045-2

DOI

10.1051/itmconf/20192801045

URL

https://www.itm-conferences.org/articles/itmconf/pdf/2019/05/itmconf_zkwe2019_01045.pdf

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2019, 15.04.2019, Poznań, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Publikacja indeksowana w

WoS