Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Biomechanics in Medicine and Biology : Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics, Zielona Góra, Poland, September 5-7, 2018

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2019

Liczba stron

296

ISBN

978-3-319-97285-5

eISBN

978-3-319-97286-2

Katalog

xx004421470

DOI

10.1007/978-3-319-97286-2

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-97286-2

Opublikowano w

Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing

Numer w serii

vol. 831

Rozdziały
Application of Artificial Neural Networks in the Human Identification Based on Thermal Image of Hands (s. 114-122)
On Different Methods for Calculating the Flight Height in the Vertical Countermovement Jump Analysis (s. 242-251)
Konferencja

International Conference of the Polish Society of Biomechanics, 5-7.09.2018, Zielona Góra, Polska