Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Estimation of particles emissions from a jet engine in real flight

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

E3S Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 100

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

00029-1 - 00029-9

DOI

10.1051/e3sconf/201910000029

URL

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/26/e3sconf_eko-dok2019_00029/e3sconf_eko-dok2019_00029.html

Zaprezentowany na

11th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2019, 8-10.04.2019, Polanica Zdrój, Poland

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5