Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Gospodarka wodno-ściekowa w miastach : Akademia Inżyniera, Toruń, kwiecień 2019 r. / Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.1 Architektura i urbanistyka

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Toruń, Polska

Wydawca

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń

Data opublikowania

2019

Liczba stron

56

ISBN

978-83-945245-7-9

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/search?query=any,contains,978-83-945245-7-9&tab=LibraryCatalog&search_scope=NLOP_IZ_NZ&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&offset=0

Uwagi

Dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Opublikowano w

Seria: Akademia Inżyniera

Rozdziały
Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych i wykorzystywanie potencjału retencyjnego obszarów zieleni miejskiej (s. 31-55)
Konferencja

Gospodarka wodno-ściekowa w miastach : Akademia Inżyniera, Toruń, kwiecień 2019 r., 04.2019, Toruń, Polska

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20