Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Experimental analysis of design elements of scalarizing function-based multiobjective evolutionary algorithms

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Soft Computing

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 23 | Numer: iss. 21

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • metaheuristics
  • multiobjective evolutionary algorithms
  • combinatorial optimization
  • traveling salesperson problem
  • set covering problem
Data udostępnienia online

28.11.2018

Strony (od-do)

10769 - 10780

DOI

10.1007/s00500-018-3631-x

URL

https://link.springer.com/article/10.1007/s00500-018-3631-x

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

3,050