Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Energia słoneczna a budynek. Modelowanie matematyczne parametrów promieniowania słonecznego padającego na przegrodę przezroczystą

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Solar Energy and the Building. Mathematical Modeling of Solar Radiation Parameters Reaching the Transparent Partition

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • promieniowanie słoneczne
  • słoneczne zyski ciepła
  • model izotropowy
  • bilans energetyczny
  • symulacja energetyczna budynku
  • oświetlona powierzchnia okna
Strony (od-do)

335 - 339

DOI

10.15199/9.2019.3

Punktacja MNiSW / czasopismo

5