Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Energia promieniowania słonecznego a budynek. Matematyczne modelowania właściwości energetycznych przegrody przezroczystej w aspekcie dynamicznego oddziaływania promieniowania słonecznego

Autorzy

[ 1 ] Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Solar Radiation and the Building. Mathematical Modeling of the Energy Properties of the Transparent Facade Due to the Dynamic Effect of Solar Radiation

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja

Rocznik: 2019 | Tom: T. 50 | Numer: nr 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • model numeryczny
  • promieniowanie słoneczne
  • słoneczne zyski ciepła
  • bilans cieplny okna
  • przepuszczalność energii słonecznej przez okna
  • współczynnik energetyczny g
Strony (od-do)

373 - 379

Punktacja MNiSW / czasopismo

5