Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

20th International Carpathian Control Conference (ICCC 2019)

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2019

ISBN

978-1-7281-0703-5

eISBN

978-1-7281-0702-8

URL

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/8760383/proceeding

Rozdziały
Algorithm for Early Warning System for Contamination in Water Network
Konferencja

20th International Carpathian Control Conference (ICCC 2019), 26-29.05.2019, Krakow-Wieliczka, Poland