Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

An example of the implementation HEART method's in assessing the reliability of general aviation pilots

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • human reliability analysis
  • HRA methods
  • HEART
  • flight operations
  • procedures
Strony (od-do)

1512 - 1517

URL

https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-3.pdf

Uwagi

Part 3

Książka

Proceedings of the 23rd International Scientific Conference : Transport Means 2019

Zaprezentowany na

Transport Means 2019 : 23rd International Scientyfic Conference, 2-4.10.2019, Palanga, Lithuania

Punktacja MNiSW / rozdział

5