Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

The risk assesment of aerial flights

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • aerial flights
  • risk assessment
  • Risk Score
Strony (od-do)

884 - 889

URL

https://transportmeans.ktu.edu/wp-content/uploads/sites/307/2018/02/Transport-means-2019-Part-2.pdf

Uwagi

Part 2

Książka

Proceedings of the 23rd International Scientific Conference : Transport Means 2019

Zaprezentowany na

Transport Means 2019 : 23rd International Scientyfic Conference, 2-4.10.2019, Palanga, Lithuania

Punktacja MNiSW / rozdział

5