Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Applicable Solutions in Non-Linear Dynamical Systems

Redaktorzy

Rok publikacji

2019

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

Łódź, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Łódzka

Data opublikowania

2019

Liczba stron

586

ISBN

978-83-66287-30-3

Rozdziały
Vibration of nonlinear lumped systems with serially connected elastic elements (s. 55-64)
Dynamics of logistic train (s. 397-408)
Konferencja

15th International Conference Dynamical Systems - Theory and Applications (DSTA 2019), 2-5.12.2019, Łódź, Polska