Processing may take a few seconds...

Book


Title

Puzzel 2017 : VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych : zapis pokonferencyjny

Editors

Year of publication

2017

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Place

Wrocław, Polska

Date of publication

2017

Number of pages

206

ISBN

978-83-937278-6-5

URL

http://puzzel.plusuj.pl/publikacje/

Chapters
Amidowe, estrowe i eterowe pochodne pirydyny jako ekstrahenty jonów miedzi(II) z roztworów wodnych (p. 21)
Wpływ składu fazy organicznej na proces ekstrakcji jonów Cu(II) oksymem 1-(2-pirydylo)tridekan-1-onu (p. 30)
Czwartorzędowe sole pirydynowe - właściwości i zastosowanie (p. 114)
Pochodne pirydyny jako skuteczne ekstrahenty jonów żelaza z roztworów wodnych (p. 123)
Synteza i zastosowanie w procesie ekstrakcji N'-hydroksy-N-alkilopirydynokarboksyimidoamidów (p. 126)
Synteza nowych hydrofobowych soli pirydyniowych (p. 127)
Okrywki kasztanowca zwyczajnego jako adsorbenty jonów niklu z roztworów wodnych (p. 175)
Conference

VI Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2017, 1-2.04.2017, Wrocław, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.