Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018 : materiały konferencyjne - jesień. Cz. 1 - Poznań

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2018

ISBN

978-83-66139-73-2

eISBN

978-83-66139-74-9

Chapters
Synteza i analiza związków kompleksowych N-alkilio oraz N,N-dialkilo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamidów z wybranymi jonami metali (p. 54)
Conference

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2018, 19.11.2018, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.