Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część II

Editors

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2018

Number of pages

152

ISBN

978-83-66139-10-7

eISBN

978-83-66139-11-4

Chapters
N,N-diheksylo-N`-hydroksypirydyno-2-karboksyimidamid jako reduktor jonów Cr(VI) (p. 126-131)
Płytki obwodów drukowanych – od gramofonów po loty w kosmos (p. 132-138)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.