Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Właściwości mechaniczne pianek aluminiowych : Modelowanie właściwości mechanicznych pianek aluminiowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

77 - 96

Book

Wytrzymałość i stateczność belek i płyt trójwarstwowych z rdzeniem z pianki aluminiowej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.