Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Benchmarking jako narzędzie oceny przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Wodociągi Polskie

Rocznik: 2019 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

42 - 44

Punktacja MNiSW / czasopismo

5