Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Problemy wilgotnościowe związane z rewitalizacją poziomych i pionowych przegród stykających się z gruntem

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2012

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

145 - 166

Book

Ergonomiczne i ekonomiczno-społeczne uwarunkowania rozwoju regionalnego

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.