Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

INTED2020 Proceedings : 14th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 2-4 March, 2020

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IATED Academy

Data opublikowania

2020

Liczba stron

9601

ISBN

978-84-09-17939-8

ISSN

2340-1079

DOI

10.21125/inted.2020

URL

https://library.iated.org/publications/INTED2020

Rozdziały
Innovative methodologies and digital tools for higher education in industrial engineering and management (s. 1019-1027)
Konferencja

14th International Technology, Education and Development Conference, 2-4.03.2020, Valencia, Spain