Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Application of the Grey Wolf Algorithm for Optimization of PM Synchronous Motor

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

angielski

DOI

10.1109/ISEF45929.2019.9097055

URL

https://ieeexplore.ieee.org/document/9097055

Książka

2019 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF 2019), 29-31 August 2019, Nancy, France : Book of Abstracts

Zaprezentowany na

19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering (ISEF 2019), 29-31.08.2019, Nancy, France