Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ocena wpływu dodatku asfaltu naturalnego Trynidad Epure na wybrane właściwości asfaltów drogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2010

Chapter type

paper

Publication language

polish

Pages (from - to)

279 - 286

Book

Problemy naukowo-badawcze budownictwa : 56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, Kielce-Krynica, 19-24 września 2010

Presented on

56 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB, 19-24.09.2010, Kielce-Krynica, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.