Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

GECCO '20: Proceedings of the 2020 Genetic and Evolutionary Computation Conference

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Miejsce

New York, NY, USA

Wydawca

Association for Computing Machinery (ACM)

Wydawca z listy MNiSW

Association for Computing Machinery (ACM)

Data opublikowania

2020

ISBN

978-1-4503-7128-5

Rozdziały
NGAP: A Novel Hybrid Metaheuristic Algorithm for Round-trip Carsharing Fleet Planning (s. 259-260)
Program synthesis as latent continuous optimization: evolutionary search in neural embeddings (s. 359-367)
On the elicitation of indirect preferences in interactive evolutionary multiple objective optimization (s. 569-577)
CMA-ES for one-class constraint synthesis (s. 859-867)
Konferencja

GECCO '20 Genetic and Evolutionary Computation Conference, 07.2020, Cancún, Mexico