Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID), 2020

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

918

eISBN

978-1-7281-6095-5

Rozdziały
Energy efficiency and performance modeling of stencil applications on manycore and GPU computing resources (s. 232-241)
Konferencja

20th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Internet Computing (CCGRID), 11-14.05.2020, Melbourne, Australia