Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A Blind Signal Samples Detection Algorithm for Accurate Primary User Traffic Estimation

Autorzy

[ 1 ] Instytut Telekomunikacji Multimedialnej, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Sensors

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 20 | Numer: no. 15

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • discontinuous signals
  • blind detection
  • rank order filtering
  • primary user traffic
Strony (od-do)

4136-1 - 4136-11

DOI

10.3390/s20154136

URL

https://www.mdpi.com/1424-8220/20/15/4136

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

3,275 [Lista 2019]