Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bìznes, innovacïï, menedžment: problemi ta perspektivi. Zbirnìk tez dopovìdej I Mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencïï, m. Kiïv, 23 kvìtnâ 2020 roku

Wariant tytułu

EN Collection of theses International Scientific-Practical Conference: Business, Innovation, Management: Problems and Perspectives

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

ukraiński | angielski

Wydawca

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Data opublikowania

2020

Liczba stron

231

ISBN

978-966-622-992-5

URL

http://confmanagement.kpi.ua/proc/

Rozdziały
Communication strategy as the basis for industrial enterprise development (s. 150-151)
Konferencja

I Mižnarodna naukovo-praktična konferencìâ: Bìznes, innovacïï, menedžment: problemi ta perspektivi, 23.04.2020, Kiev, Ukraine