Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IEEE 7th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2020

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

ISBN

978-1-7281-6637-7

eISBN

978-1-7281-6636-0

Rozdziały
Artificial Neural Network models for tool wear prediction during Aluminium Matrix Composite milling (s. 255-259)
Surface roughness and forces prediction of milling Inconel 718 with neural network (s. 260-264)
Konferencja

IEEE 7th International Workshop on Metrology for AeroSpace (MetroAeroSpace) 2020, 22-24.06.2020, Pisa, Italy