Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Prawo w służbie Państwu i obywatelom - nowe modele zmian w polskich systemach prawnych

Redaktorzy

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o.

Data opublikowania

2020

Liczba stron

225

ISBN

978-83-66489-17-2

URL

http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/3F94FEC8-17EB-9E97-F11E-76E9F062A3E5

Rozdziały
Znaczenie podejścia proaktywnego w systemowym doskonaleniu bezpieczeństwa pracy (s. 194-203)
Konferencja

XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 - "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 24-27.09.2020, Lublin, Polska

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania