Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Formuvannâ mehanìzmìv upravlìnnâ âkìstû ta pìdviŝennâ konkurentospromožnostì pìdpriêmstv : XI Mìžnarodna naukovo-praktična ìnternet-konferencìâ molodih včenih ta studentìv. Tezi dopovìdej, 26 bereznâ 2020r

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

ukraiński | angielski

Miejsce

Dnipropetrovsk, Ukraine

Wydawca

Alfred Nobel University

Data opublikowania

2020

Liczba stron

297

ISBN

978-966-434-477-4

URL

https://duan.edu.ua/images/News/UA/Departments/Entrepreneurship/2020/conf_2020_march.pdf

Rozdziały
Mìžnarodnì doslidžennâ. Spìl'nìst' problem (s. 167-169)
Konferencja

XI Mìžnarodna naukovo-praktična ìnternet-konferencìâ molodih včenih ta studentìv, 26.03.2020

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania