Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA 2020

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

Liczba stron

1000

ISBN

978-1-7281-8956-7

Rozdziały
Kinematic Structures Estimation on the RGB-D Images (s. 675-681)