Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC)

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

ISBN

978-1-7281-3130-6

eISBN

978-1-7281-3129-0

DOI

10.1109/IWCMC48107.2020.9148071

URL

https://ieeexplore.ieee.org/xpl/conhome/9142627/proceeding

Rozdziały
Labeling-Based Recipient Identification for BICM-ID in 64-QAM case (s. 1135-1139)
Konferencja

2020 International Wireless Communications and Mobile Computing (IWCMC), 15-19.06.2020, Limassol, Cyprus