Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) 2020

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

angielski

Wydawca

IEEE

Wydawca z listy MNiSW

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Data opublikowania

2020

ISBN

978-1-7281-4279-1

eISBN

978-1-7281-4278-4

Rozdziały
Extensions of the open-source framework Aerostack 3.0 for the development of more interactive flights between UAVs (s. 10-16)
Bebop 2 Quadrotor as a Platform for Research and Education in Robotics and Control Engineering (s. 1733-1741)
Konferencja

International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS) 2020, 1-4.09.2020, Athens, Greece