Processing may take a few seconds...

Book


Title

Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2020 : zastosowania metod inżynierii chemicznej

Editors

Year of publication

2020

Book type

edited book

Publication language

polish

Place

Szczecin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

Publisher name from the MNiSW list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2020

Number of pages

313

ISBN

978-83-7663-312-1

Chapters
Aktywne powierzchniowo sole amoniowe i bis-amoniowe z anionem trisulfonoglicerolowym (p. 5-18)
Synteza czwartorzędowych soli pirydynowych (p. 45-54)
Aktywność powierzchniowa wodnych roztworów herbicydowych cieczy jonowych z anionem (2,4-dichlorofenoksy)octanowym (p. 99-109)
Ciecze jonowe z kationem benzetoniowym – synteza i charakterystyka (p. 151-163)
Protonowe ciecze jonowe zawierające aniony z podstawnikiem alkilowym (p. 207-220)
Właściwości powierzchniowe herbicydowych cieczy jonowych z anionem 4-chlorofenoksyoctanowym (p. 277-288)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.