Processing may take a few seconds...

Book


Title

Postępy w Technologii i Inżynierii Chemicznej 2019 : zastosowania metod inżynierii chemicznej

Editors

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Publisher name from the MNiSW list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2019

Number of pages

260

ISBN

978-83-7663-296-4

Chapters
Czwartorzędowe sole amoniowe z anionem sorbinianowym (p. 17-26)
Ciecze jonowe z kationem bis-amoniowym oraz anionem azotanowym(V) (p. 55-63)
Ciecze jonowe zbudowane z ramnolipidów jako nowe biosurfaktanty – synteza i właściwości (p. 149-161)
Słodkie ciecze jonowe zawierające alkilowe pochodne dimetylodiglikoloaminy (p. 189-199)
Właściwości powierzchniowe polioksyetylenowanych pochodnych 2-etyloheksanolu (p. 238-247)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.