Processing may take a few seconds...

Book


Title

Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2018

Editors

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Szczecin, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Publisher name from the MNiSW list

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Date of publication

2018

Number of pages

296

ISBN

978-83-7663-266-7

Chapters
Czwartorzędowe sole N-alkiloflutriafolu (p. 45-54)
Ciecze jonowe z anionem (2,4-dichlorofenoksy)octowym (p. 75-84)
Herbicydowe ciecze jonowe z kationem (alkoksymetylo)etylodimetyloamoniowym i anionem 4-chloro-2-metylofenoksyoctanowym (p. 181-191)
Herbicydowe ciecze jonowe z alkilowaną 4-hydroksy-1-metylopiperydyną i anionem 2,4-D (p. 201-210)
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.