Processing may take a few seconds...

Article


Title

Szkic koncepcji nieskończonej jakości potencjalnej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2007

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Humanistyka i Nauki Społeczne

Journal year: 2007 | Journal number: nr 56

Article type

scientific article

Publication language

polish

Pages (from - to)

15 - 24

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.