Processing may take a few seconds...

Book


Title

Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce 2021 : materiały konferencyjne - wiosna, 22.03.2021r.

Year of publication

2021

Book type

conference proceedings

Publication language

polish

Publisher name

Młodzi Naukowcy

Date of publication

2021

Number of pages

164

ISBN

978-83-66743-21-2

URL

http://www.mlodzinaukowcy.com/XIII-Ogolnokrajowa-Konferencja-Naukowa-wiosna-2021,392.html

Chapters
Jonożele tiol-en modyfikowane oktaedrycznym silseskwioksanem (p. 74)
Wpływ (met)akrylanów na właściwości mechaniczne jonożeli polimerowych tiol-en (p. 84)
Conference

XIII Ogólnokrajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 22.03.2021, , Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.